THÔNG BÁO ĐIỂM TS VÀO LỚP 10 THPT NGUYỄN HIỀN DÀNH CHO HỌC SINH THI NV1 NĂM HỌC 2020-2021