LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2020 CỦA SỞ GD-ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG