V/v cung cấp báo giá chào hàng cạnh tranh thuê âm thanh, ánh sáng, trang trí phục vụ hội trại