Chuyên Mục: Góc giáo viên

Nước mắt

“Làm sao lại gọi nghề dạy học là nghề đưa đò được. Bởi chắc chắn người đưa đò không thể có thứ nước mắt ấy”…