Cô và Mẹ

Trần Đình Gia Bảo
(Học sinhLớp 10/14)

Hôm nay em viết bài thơ
Gom bao nét chữ “i tờ” ngợi ca
Tặng cô chủ nhiệm lớp ta
Chưa lâu nhưng đã như là người thân.
Ở nhà có mẹ tảo tần
Còn cô ở lớp ân cần dễ thương
Nhiệt tình chẳng ngại gió sương
Dẫn em bước tới con đường thành công.
Dẫu cho chuyển núi dời sông
Tình cô, nghĩa nặng khó lòng nhòa phai.
Sau này đời có chia hai
Bắc, Nam cách biệt phôi phai theo dòng
Thì cô ơi, em vẫn một lòng
Khắc ghi lời dặn cô mong thành Người.
Mong trò phải lớn tinh khôi
Phải khôn phải khéo nhớ nôi đưa đò
Nhớ người sớm tối nỗi lo
Chắt chiu nét chữ dành cho học trò.
Thân cô, như mẹ – thân Cò
Sớm hôm góp nhặt cho trò, cho con
Dẫu cho hè có mỏi mòn
Thu sang, đông đến vẫn mong xuân về
Dẫu cho đường phố, bờ đê
Cô không ngại bước, không nề gian nan.
Sau này dẫu có lầm than
Đường đời xuôi ngược cơ hàn rủi may
Cô ơi, nhớ lắm lúc này
Lời cô- như mẹ vẫn day trong lòng…

Đà Nẵng, 15/11/2015