Đề thi chính thức và đáp án môn Địa Lí – QG 2016

Hình thức kiểm tra tự luận.