“Hành trình về nguồn” của ĐTN

Nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho ĐVTN, đặc biệt đối với các em học sinh khối 10. Được sự cho phép của BGH nhà trường, sáng ngày 25.9.2016, Đoàn thanh niên trường THPT Nguyễn Hiền đã tổ chức chuyến “Hành trình về nguồn” đến các địa chỉ đỏ: Tượng đài các anh hùng liệt sĩ thành phố; Đình Nại Nam và Nghĩa Trủng Hòa Vang.