Hoạt động tuyên truyền an toan giao thông cho học sinh

Tiếp tục thực hiện “Năm Văn hóa, Văn minh đô thị 2016” của Thành ủy Đà Nẵng và hưởng ứng tháng ATGT.

Ngày 26.9.2016, Trường THPT Nguyễn Hiền tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành ATGT cho học sinh.

14435397_370350983296173_192257870845463742_o

Hình ảnh hoạt động