Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra năm học 2016 – 2017

Căn cứ Công văn số 4057/BGDĐT-TTr ngày 18/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016 – 2017, Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giáo dục năm học 2016 – 2017 đối với các phòng GDĐT quận, huyện, cơ sở giáo dục trực thuộc.
HD-NHIEM-VU-KIEM-TRA-2016-2017-Ban-chinh.doc (440 downloads)