Chi bộ Đảng

Cấp ủy Chi bộ khoá VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 1 – Nguyễn Thị Minh Huệ – Bí Thư 2 – Trần Anh Tuấn – Phó Bí thư 3...