Đề thi chính thức và đáp án môn Vật Lí – QG 2016

Hình thức kiểm tra trắc nghiệm, có 6 mã đề.