Thăm và tặng quà tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Đà Nẵng.

Vui Trung thu 2016, sáng 15.9.2016, Lãnh đạo cùng Đoàn TN trường Nguyễn Hiền tới thăm và tặng quà tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Đà Nẵng.

14316860_364782533853018_4981060884539949967_n

 

Cảm ơn thầy cô trong HĐSP cùng các chi đoàn đã cùng với Đoàn trường tổ chức hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn này!