Trường THPT Nguyễn Hiền - Đà Nẵng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN

Địa chỉ: 61 Phan Đăng Lưu - Hòa Cường Nam - Hải Châu - Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3615986

THÔNG BÁO ĐẦU NĂM – NĂM HỌC 2018-2019

1. THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2018-2019

2. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường THPT Nguyễn Hiền, năm học 2018 – 2019

3. Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018

4. Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường THPT Nguyễn Hiền Năm học 2018 – 2019

 

Tin tức

post-thumbnail

V/V PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

post-thumbnail

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO NĂM HỌC MỚI 2020-2021

post-thumbnail

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ TNXH NĂM HỌC 2017-2018

post-thumbnail

HỘI NGHỊ BAN ĐẠI DIỆN CMHS NĂM HỌC 2017-2018

post-thumbnail

BIỄU MẪU VIẾT SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2017-2018

Bài viết liên quan